Zdraví, štěstí, spokojenost, harmonie, ... To jsou hodnoty, o kterých sníme. Všichni si přejeme, abychom je měli ve svém životě a při různých příležitostech to přejeme i svým blízkým. Jak je ale získat, jak je přitáhnout do svého života? Jak sestavit správně jednotlivé dílky skládačky, kde brát inspiraci a s kým společně vyrazit na tuto cestu?

Jednu z možností, jak toho lze dosáhnout, vám nyní nabízím. Tato cesta se jmenuje Yangsheng (fonetický zní jako ”Janšen”). Je určena pro všechny, kdo mají otevřené myšlení, odvahu k sebepoznávání a snahu udržovat zdravý životní styl, a to bez ohledu na předchozí zkušenosti.

klub škola yangsheng

Co je to Yangsheng a co vám nabízí

Yangsheng vnímám v širším slova smyslu jako hlavní princip nebo metodu získávání životní energie, posílení zdraví a prodloužení délky života, a to pomocí pěti praktik:

  1. Energetické cvičení Qi gong
  2. Zdravotní Taijiguan a jóga
  3. Meditace a práce s emocemi
  4. Dýchání
  5. Stravování dle principů tradiční čínské medicíny (TČM)

V klubu Yangsheng se budeme společně potkávat jednou za týden. Z každého dvouhodinového setkání věnujeme cca 20–30 minut teorii a filozofickým základům životního stylu Yangsheng. Zbytek času bude věnován praxi, která zahrnuje pohyb, meditaci a dýchání. Budeme se učit formy taijiguan, pracovat se svou energií, čistit své tělo a mysl, „dobíjet baterky“ životní energií Qi a také vnímat přítomnost i tvořit budoucnost.

Dále budete mít celý týden na to, abyste jakožto předmět, nástroj a tvůrce sami sebe pokračovali v samostatné práci doma, zaváděli nové principy a zvyky, žili v harmonii a duševním komfortu. Nabízím vám cestu, která ve své podstatě představuje tvorbu vlastního šťastného života. Co víc si přát?

Co přesně budeme dělat

Pro dosažení uvedených cílů jsem z mnoha uznávaných škol, technik a směrů vybral pět metod, jako esenci z mnoha možností, jak se rozvíjet dál ve svém životě. Nenabízím něco, co jsem vymyslel, ale to, co jsem převzal od svých učitelů, prožil a co velmi rád předám dál. Nebudeme se snažit něco překonávat nebo něčeho dosahovat, budeme jen žít a řídit svoji energii tak, aby se naše sny plnily a my jsme byli spokojeni.

1. Energetické cvičení Qi gong

Pojem Qi gong obsahuje dvě slova, která můžeme volně přeložit takto: Qi = energie a gong = práce, poznání, ovládání. Qi gong je energetický trénink k tomu, abychom poznali, pocítili, pochopili a ve vyšším stupni se naučili ovládat a řídit svoji životní energii.

2. Zdravotní Taijiguan a jóga

Taijiguan je tradiční čínské pohybové cvičení. V závislosti na tom, čemu věnujeme svoji pozornost a na co se mentálně soustředíme, to může být cvičení jak bojové, tak i zdravotní. Stejně jako u jógy je i při tomto cvičení aktivně zapojené dýchání a představivost, tj. současně spolupracuje naše tělo a podvědomí. Pohybovou aktivitou rozproudíme tekutiny v těle, což jsou fyzické vodiče pro tok energie. Mimo jiné budeme cvičit 8 kusů brokátu a 24 forem.

3. Meditace a emoce

Z teorie Jin a Jang víme, že jsme celek, který se skládá ze dvou protikladů, dvou typů energie. Cvičení Taijiguan nás učí pracovat více s energií Jin, tj. s tělem. Meditaci a dýchání používáme k tomu, abychom vypnuli kontrolní funkce mozku a začali komunikovat se svým podvědomím. Naučíme se „rozdýchávat” problémy jak na fyzické, tak i na psychické úrovni.

Samostatnou kapitolou budou naše emoce. Je to silná jangová energie, která nás může vysávat a vést k nemocím (negativní emoce), a nebo nám dávat křídla, naplňovat sluncem a otevírat cesty (pozitivní emoce). Naučím vás, jak pracovat s cizí negativní energií a jak získávat, nebo dokonce generovat pozitivní energii vždy a všude. Poznáme, jak se dělá humor, vtip a dobrá nálada. Ano, i humor se dá cvičit a vy to budete moci ochutnat přímo v praxi.

4. Dýchání

To, že dýchání je nejdůležitější funkcí našeho organismu, víme všichni. Bez jídla můžeme být měsíce, bez pití můžeme být několik dní, ale bez dýchání vydržíme maximálně pár minut. Dýchání je způsob a zároveň médium komunikace našeho vnitřního a vnějšího světa. Dýchání nejenže transportuje kyslík a vylučuje oxid uhličitý, ale je také energetickou bránou našeho těla. Jaké jsou jeho možnosti a jak dech ovládnout, to budeme společně nejenom rozebírat, ale hlavně praktikovat.

5. Úprava stravování – čínská dietetika

Stravování je druhý nejdůležitější zdroj příjmu energie. Jak jídlo proměnit ve vysoce kvalitní pohon, jak dosáhnout optimálního výkonu naší biotovárny s délkou osmi metrů a elektrárny s názvem zažívací systém? Čínská dietetika, neboli stravování podle pěti elementů, sezonních principů a konstitučních typů, nám dají návod na správný příjem potravin, ušitý přesně na míru.

Kdo vás bude provázet?

Životním stylem Yangsheng vás budu provázet já, Andrej Jadevich, jako jeden z těch, kdo šťastně kráčí touto cestou spokojenosti a rád se podělí o své zkušenosti.

Pro zvídavé: něco o původu výrazu Yangsheng

Čínský trad. 養生, pinyin: Yǎngshēng, je taoistický termín, který znamená zachování zdraví, lze jej přeložit jako „kultivace života“. Celý název Daoin Yangshengong znamená regulaci těla, dýchání a mysli pomocí daoinových cvičení (odvětví Qi gong).

Systém Yangsheng je založen na filozofii popsané v Knize proměn a v principech tradiční čínské medicíny: teorie Jin a Jang, pět elementů, teorie meridiánů, učení o plných a dutých orgánech. V současnosti získal systém Daoin Yangshengong čínskou národní cenu za technický pokrok v oblasti tělesné výchovy, je zařazen do národního programu na podporu zdraví.

Organizační informace

Rozvrh hodin 

V klubu Yangsheng se bude scházet 2 krát týdne, vyberte si podle svých časových možností:

Út 17.30–19.30 
Čt 18.00–20.00 

Začátek
Začneme druhý týden v říjnu 2019.

Cena
Cena 500 Kč / setkání je orientační, jednotlivé vstupy nenabízíme.

  • Permanentka / měsíc 2.000 Kč
  • Permanentka / pololetí (4 měsíce) 7.680 Kč
  • Permanentka / rok (8 měsíců) 14.720 Kč

Pro zájemce nad 55 let doporučujeme ranní cvičení ve středu se slevou 20 %.

Další výhody:
● prodloužený víkend na konci května v ceně
● sleva 10 % na veškeré služby a zboží centra Čínský lékař
● možnost platby školy Yangshen firemními benefity Ticket, Sodexo a Benefit PLUS
● sleva 3 % při platbě nejméně měsíc předem

Více informací na tel. 773 178 889 nebo přes kontaktní formulář

Klub-škola Yangheng se těší na vaši účast. Pojďme tvořit svůj nový život společně.

Přihláška do klubu YANGSHENG sezóna 2019/20

Ing. Andrej Jadevich
Ing. Andrej Jadevich