cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka) - multifaktoriální endokrinní a metabolické onemocnění, které se vyvíjí v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku hormonu slinivky břišní inzulínu, a tím vyvolává trvalou hyperglykémii (zvýšenou hladinu glukózy v krvi) a glykosurii (přítomnost cukrů v moči), což jsou charakteristické znaky tohoto onemocnění.

Možné vedlejší účinky onemocnění 

Diabetes se vyznačuje chronickým průběhem a poruchou všech typů metabolismu. Oslabený metabolizmus přivádí k nadváze, což s sebou nese celou řadu dalších hrozeb a následků. K častým komplikacím cukrovky patří: náchylnost k infekčním chorobám, poškození cév očí, ledvin, polyneuropatie (bolesti v končetinách, znecitlivění, parestézie, poruchy reflexů a citlivosti) a další.

Západní přistup k cukrovce

V západní medicíně se diabetes rozděluje do dvou typů – 1. typu (tzv. závislý na injekcích inzulínu) a 2. typu (nezávislý na injekcích inzulínu). V prvním případě nedostatek inzulínu vyvolán poruchou jeho syntézy a vylučování endokrinními buňkami slinivky břišní. Při diabetu 2. typu je syntetizován v dostačujícím množství, ale snížená citlivost tkání na inzulín způsobuje zvýšení hladiny glukózy v krvi.

Hlavním principem léčby diabetu v západní medicíně je užívání chemických hypoglykemických léků a injekcí inzulínu.

Léčba cukrovky tradiční čínskou medicínou

V tradiční čínské medicíně (TČM) je diabetes onemocněním, které vzniká z důvodu nedostatku Jinu. V TCM diagnóza diabetu zní takto: „syndrom nedostatku Jinu a vnitřního horka“.

Tělo ovlivňující faktory, které přispívají k vypotřebování Jinu, vedou mimo jiné i k rozvoji diabetu. Mezi tyto faktory patří:

  • nezdravá strava;
  • stabilní emoční poruchy (úzkost, hněv, deprese);
  • stres a únava;
  • častá nachlazení;
  • nadměrná sexuální aktivita a další.

Příznaky cukrovky dle TČM

Hlavními potížemi při diabetu jsou: velká žízeň (polydipsie), silný hlad (polyfagie), zvýšená tvorba moči (polyurie), sucho v ústech, malé množství slin, červený jazyk, tendence k zácpě, pocit horka v těle, celková slabost, únava, rychlý puls, nadváha, stejně jako úbytek hmotnosti těla i přes dobrou chuť k jídlu.

Individuální diagnostika v každém případě spočívá v detailní diferenciaci syndromu vnitřního horka a nedostatku Jinu, jako například:

  • syndrom nedostatku Jinu plic a horka v plicích (plicní nebo horní diabetes) když převládá symptom velké žízně (polydipsie);
  • syndrom nedostatku Jinu žaludku a horka v žaludku (žaludeční nebo střední diabetes) když převládá symptom silného hladu (polyfagie);
  • syndrom nedostatku Jinu ledvin (ledvinový nebo dolní diabetes), když převládá symptom zvýšené tvorby moči (polyurie).

Při dlouhodobém diabetes vzniká slabost, únava, dušnost, bušení srdce, spontánní pocení během dne a během spánku, nespavost, neplodnost, sexuální dysfunkce atd.

Zásady léčby diabetes mellitus v TCM: doplnění Jinu a energie Čchi, vyrovnání vnitřního horka, posílení produkce tělesných tekutin, což napomáhá slinivce břišní produkovat vlastní inzulín samostatně.

V tradiční čínské medicíně emitují několik stadií cukrovky. V závislosti na její fázi jsou používány různé prostředky:

Liu Wei

Ve fázi před nemocí má krevní cukr hodnoty ≤13,9 mmol/l, což je fáze oslabení Jinu a rozkvětu Jangu dle TCM, a tady je hodně důležitá prevence. Hlavní metodou léčby v tomto případě je užívání prostředků TCM, jejichž účinek je zaměřen na obnovení rovnováhy mezi Jinem a Jangem, na snížení a stabilizaci hladiny cukru v krvi.LaojunV této fázi je hlavním úkolem  výživa a obnovení Jinu (použití například odvaru Laodžan nebo pilulek Liu Wei),
sekundárním úkolem – zchlazení a oživení krve (použití například elixíru Rong Shuan), proto základními by měly být produkty doplňující Jin a vedlejšími - prostředky na zchlazení a oživení krve. Rong ShuanDoporučení v této fázi se dá bráti jako obecná rada k úpravě životního stylu každého, kdo má genetické předpoklady nebo zlozvyky, potenciálně ohrožující stav vašeho zdraví. 

Ve fázi zjevných projevů cukrovky, když ukazatele hladiny cukru v krvi jsou v rámci 13,9-16,7 mmol/l (v TCM se této fáze nazývá období ústupu Jinu a vzestupu Jangu), hlavní léčba je pomocí prostředků TCM, léky západní medicíny mají druhořadý význam. Preparáty TCM směřují na doplnění a posílení Jinu a primárním cílem je ochlazení a oživení krve, při tom se stejná pozornost musí obracet na oba body.

Ve fázi nebezpečného vývoje cukrovky, kdy hodnoty cukru v krvi jsou vyšší než 16,7 mmol/l (v TCM se to nazývá období vzájemné méněcennosti Jinu a Jangu), využití prostředků západní medicíny se stává hlavní metodou léčby. V této fázi prostředky TCM jsou sekundární a především jsou nacílené na zastavení nebo zpomalení rozvoje vedlejších účinků cukrovky. V tomto stadiu jsou prostředky západní medicíny určeny pro udržení funkce organismu a rychlé snížení hladiny cukru v krvi. Je také nutné zajistit prevenci komplikací souvisejících s diabetem, a tento problém primárně řeší prostředky TCM, které doplňují a zchlazují krev. Nicméně, na výrazné oslabení funkcí Žaludku, Sleziny a Střev, když se patogenní horkost postupně transformuje na patogenní chlad a oslabuje sílu Čchi, bývá doporučeno přerušit užívání přípravků TCM.

Preparáty tradiční čínské medicíny mohou být užívány s antidiabetiky a inzulínem s kontrolou hladiny cukru v krvi.

Jak zůstat vítězem

Všichni víme, že řešit se dá každá situace. Čínská medicína umí rozpoznat nemoc, která ještě nevypukla. Stavte se preventivně u praktika TČM a předem si pojistíte to, že žádná civilizační choroba za vámi nepřijde. Je prokázáno, že jen z 30% naše zdraví ovlivňuje genetika. Ti, kteří jsou nuceni bojovat s cukrovkou, nyní vědí, že produkty TCM pro použití při cukrovce nemají žádné vedlejší účinky, jejich užívání s kontrolou hladiny glukózy v krvi může pomoci snížit dávky antidiabetik, nebo vést k úplnému vysázení chemických alopatických léků, napomáhá  vyhnout se komplikacím nebo docílit úplného uzdravení.