Taijiquan 24 foremTaijiquan Jang 24 forem je zjednodušené cvičení T´aichich´uan, obsahuje 24 unikátních pohybů, které tvoří smysluplnou sestavu. Této sestavě někdy říkají „Peking“ nebo „pekingská forma“ vzhledem k původu cvičení. Můžete slyšet i název jako TaiChi 24 forem. Je to jedna z nejpopulárnějších sestav v Číně, ale i ve světě. 

Co nabízí toto cvičení? Vnitřní rovnováhu. Vypadá to jako maličkost, ale mění život neuvěřitelným způsobem. 

Existuje rčení, že "myšlenky se zhmotňují - stávají se skutečností", což znamená, že cokoliv si myslíme, se může uskutečnit. To ale nemusí být taková pravda. Protože, aby došlo k proměně energie myšlenky do její zhmotněné formy je potřeba mít vhodné „prostředí“, jako je naše fyzické a psychické zdraví. Chceme-li být silný vysílač, máme na to jeden z unikátních nástrojů – sestavu Taijiquan Jang 24 forem.

Životní úspěch, seberealizace, vztahy a zdraví – to vše taky prosperuje pouze při vysoké úrovni naší životní energie čchi. Záleží na nás, zda chceme, aby se naše myšlenky zhmotňovaly a zda souhlasíme s tím proto něco dělat. Pokud se jedná o pozitivní myšlenku, která v nás vyvolává pozitivní emoci, můžeme vytvořit takovou realitu, která bude mít blahodárný účinek i na naše zdraví. Jak toho docílit trvale? Pro mnoho z nás to není lehké, vzhledem k životním podmínkám, ve kterých žijeme – stres, spěch, neklid, starosti,...existuje ale metoda, která navrací naší duši klid a čím více tuto metodu používáme, tím více se blížíme k životu plného klidu, vitální energie, duševní pohody a pevnějšímu zdraví. Taijiquan 24 forem – je metoda, cvičení, která pomáhá vyprázdnit naši mysl, učí nás uvědomění si každodenního života a situací, které můžeme měnit, dle svého rozhodnutí.

Taijiquan 24 forem je samouzdravující a meditativní technika, u které se učíte řídit tok energie v těle - "čchi" efektivním způsobem. Bez ovládání energie "čchi", naše „vnitřní sebeobrana“ nemá příliš velkou šanci. A tak pojdťe se s námi naučit sestavu TaiChi 24 forem v kurzu, který u nás bude probíhat pouze dva krát do roka a začíná v říjnu a únoru. V průběhu 15ti tréninků s lektorem Ing. Andrejem Jadevichem.

Jedná se o hodinové cvičení jednou týdně, co tvoří kurz, jež může ovlivnit celé vaše budoucno, a po kterém se budete cítit jako znovuzrození :)

Datum: začátek září 2020 nebo  ledna 2021.

Cena kurzu: 3750Kč/15 lekcí

čas: Pondělí od 11:30 do 13:00 hod.

Ing. Andrej Jadevich - fakta z biografie 

Andrej Jadevich se narodil v Bělorusku. Před 18 lety se s rodinou přestěhoval do Prahy. Od dětství se zabýval bojovými sporty, zajímal se o psychologii, meditační techniky, práci s podvědomím a možnostech využití schovaného potenciálu lidského těla. Úspěšně vystudoval Vysokou školu technickou a přes dvacet let efektivně podniká v různých oborech. 

A.Jadevich a Li Lixiang

Momentálně se zabývá obchodováním s Čínou, budováním síťě zdravotních center po celé ČR, je externím konzultantem několika mezinárodních společností v oblasti marketingu a práce na českém trhu, je lektorem naší akademie Čínský lékař a aktivně cvičí a přednáší čínské zdravotní techniky Taijiquan a Čchi-kung. Sestavu Taijiquan Jing se naučil přímo od profesora Li LIXIANG z Tianziňské univerzity Tradiční čínské medicíny.

Proč Čchi-kung?

Lékařský Čchi-kung je plnohodnotnou léčebnou a preventivní metodou spolu s akupunkturou a moxováním. Obnovuje funkce organismu pomocí dýchání, speciálních poloh, vědomí, cviků, díky čemuž se krev naplňuje energií, vyčistí se meridiány, kterými teče energie síly a zdraví, zpevňují se orgány, což vede k uzdravení a dlouhověkosti. Čchi-kung umožňuje nasměrovat svou energii, posílit zdraví a díky tomu učinit svůj život snadnější, radostný a smysluplnější.

V současné době Ing. Andrej Jadevich nabízí kurzy klasických soustav Čchi-kungu ve formě modulů. Praktikuje například tyto klasické  soustavy cvičení Čchi-kung:

  • Osm kusů brokátu
  • Šest hieroglyfů
  • Taijiquan 24 forem
  • Taijiquan 42 forem
  • Statický Čchi-Kung
  • Metody relaxace a meditace

Lekce zahrnují: rozcvičku, strečink, studování zvolené soustavy, cvičení, masáž po meridiánech a důležitých akupunkturních bodech. Na konci modulu žáci získávají praktické dovednosti plnění zvolené soustavy, znalosti struktury a principů lékařského Čchi-Kungu. Dále se žákům nabízí studium metod relaxace a meditací a o něco složitější soustavy 42 forem. Jak čínské přísloví říká: „Chceš-li nakrmit člověka na jeden den – dej mu rybu. Chceš-li nakrmit jej na celý život, nauč ho ryby chytat“.

Jak postupovat

V případě Vašeho zájmu vstoupit na cestu sebe rozvoje, harmonizace svého zdraví, získání nástroje pro posílení své životní energie čchi vyplňte prosím následující formulář a přihlaste se do kurzu Taijiquan 24 forem

tčmPřihláška na kurz Taijiquan Jang 24 forem

Těšíme se na Vás.